BEURSOBJECT 2016


Naam ontwerp: Harmonie
Ontwerp: Josja Caecilia Schepman
Prijs: € 199,-
Afmeting: 16cm lang,15 cm hoog en 11 cm breed
Gewicht: 800 gram
Kleuren: zwart en spiegelglas 
Oplage: 250 stuks
Op verzoek van de kunstenaar zijn er 20 extra objecten geheel in het zwart uitgevoerd.

Telefonisch te  bestellen bij het Dak; telefoonnummer 0345-613626 dagelijks van 13.30 - 19.00 uur (met uitzondering van de zondag)

De Glaskunstbeurs gaat dit jaar niet door, maar er is wel een beursobject. Naar ontwerp van de Leerdamse Josja Caecilia Scheman (Gorinchem, 1980) die onder meer bekend is van de veelkleurige tulpenvaas, de hangvaasjes en de Monstertjes. Het beursobject Harmonie bestaat uit twee flesvormen, één in zwart glas en één in spiegelglas die in elkaar geschoven worden, Twee losse onderdelen waarmee gespeeld kan worden. "Harmonie is op meerdere manieren te interpreteren", zegt Josja Schepman over het ontwerp. "De harmonie tussen man en vrouw, tussen de glasblazer en de ontwerper, het ontwerp en het glas, het glas en de blazer. Het ontwerp past mooi in de lijn van mijn werk, omdat ik vaker meerdere glasobjecten combineer tot een werk, zoals in de gestapelde vazen. Het ontwerp voor het beursobject is geïnspireerd op een ontwerp van twee elkaar penetrerende colaflesjes dat ik heb gemaakt in Kenia tijdens Blown to life in 2011. Die flesjes waren heet in elkaar gezet waarbij er maar één  moment was waarop dat goed kon. Dat is Hét moment waarop alles samenkomt: vaak verstil ik het moment in mijn werk, zodat het ontwerp ook op die manier weer past in mijn lijn van werken."
Het ontwerp Harmonie betekende voor Josja Schepman een nieuwe stap in haar ontwikkeling als vormgever. "Daar ben ik voor opgeleid, niet als glasblazer. Als ik zelf glas maak, zijn de objecten losser en vrijer; dit ontwerp is strak, perfect in harmonie."
De objecten worden uitgevoerd door Marek Barko in het Tsjechische Novy Bor in een uiterste oplage van 250 stuks. Voorlopig worden er 150 uitgevoerd in zilver en zwart en 20 in zwart en zwart. 


Beste Glasliefhebber,

Helaas moeten we u mededelen dat na 27 geslaagde edities de 28e Glaskunstbeurs in september niet plaats zal vinden. We stoppen met de organisatie van de Internationale Glaskunstbeurs.

Jammer genoeg is er niet voldoende belangstelling van standhouders om een stand te komen bemannen dit jaar. Wij hebben niet genoeg inschrijvingen om een mooie beurs te garanderen.

Daarnaast wordt er tijdens de Glasdagen door een aantal ondernemers een mini- glasbraderie georganiseerd in het centrum van Leerdam. Hier nemen een aantal standhouders aan deel die wij ook gaan missen op de Glaskunstbeurs. Dat maakt de spoeling dun. Door de crisis hebben we gemerkt dat de kunstwereld het nog steeds heel moeilijk heeft en ondanks het aantrekken van de economie vallen de inkomsten op de beurs nog steeds tegen bij veel standhouders.

De combinatie van factoren maakt dat we tot de conclusie zijn gekomen de stekker er uit te trekken, met pijn in ons hart.

We willen iedereen van harte bedanken die een positieve bijdrage aan de beurs heeft geleverd. Het was een jaarlijks evenement dat stond;  een ontmoetingsplaats voor glasliefhebbers, glaskunstenaars en galeriehouders, ieder jaar een mooie catalogus, een nieuw object ontworpen door glaskunstenaars van naam, lezingen over glas in de breedste zin. Daarnaast heel veel glas te zien in alle bewerkingen, kleuren en vormen. Een podium voor gevestigde en nieuwe glaskunstenaars om zich te presenteren.

Wij gaan het missen, de beurs heeft ons vele mooie verhalen en herinneringen gebracht. Met trots kijken we terug. We hebben ons met liefde ingezet om het Leerdamse glas de afgelopen 27 jaar te promoten en in het zonnetje te zetten.

Leerdam is en blijft Glasstad van Nederland,

Harm en Heleen Wolthuis

T: 0345-611755 | 0345-613626 |  I: www.glaskunstbeurs.nl E: info@hetdak.nl  


Volg ons ook online! 
 Glaskunstbeurs 
 @Glaskunstbeurs
 Glaskunstbeurs
 

* * *
 

Dear Glass Enthusiast, 

With great sadness we would like to inform you that after 27 successful editions, this year’s 28th edition of the Glass Art Fair Leerdam has been cancelled. After careful deliberation, we have decided we will no longer continue organising the Glass Art Fair. 

One reason for cancelling the fair is the decreasing lack of interest to participate in the fair. This year’s number of subscriptions was too low to guarantee the quality we have always strived to offer our visitors. In addition, several local entrepreneurs have announced a mini-glass fair in the city centre in the same weekend the Glass Art Fair was to take place. Several of our regular participants have decided to take part in this initiative rather than subscribing to our fair, meaning we will miss out on even more stands. 

We have noticed the art scene is still in trouble because of the economic crisis and even though the improving economy, many of our stand keepers have to cope with disappointing revenues at our fair. 

All of these factors have led us to the conclusion that, as much as it pains us, we can no longer carry on with the Glass Art Fair. 

We would like to thank each and everyone who has in some way contributed to our fair. We look back on an annual event of stature; a meeting point for glass collectors, artists and gallery owners; on a wonderful fair catalogue and a series of Glass Art Fair objects, each year designed by a renowned glass artist, and on Glass College, a series of lectures on glass and glass art. On countless glass objects in all shapes, sizes and techniques. On a platform for both established and young glass artists. 

We will miss all of it. The Glass Art Fair has given us countless great stories and memories and we look back at each and every edition with pride. Over the last 27 years, we have dedicated ourselves to promoting and honouring Leerdam’s glass and glass tradition, and we have enjoyed every minute of it.

Leerdam still is and will remain the one and only City of Glass in The Netherlands,  

Harm and Heleen Wolthuis

T: +31-(0)345-611755 | +31-(0)345-613626 |  I: www.glaskunstbeurs.nl E: info@hetdak.nl  


Follow us online! 
 Glaskunstbeurs 
 @Glaskunstbeurs 

 Glaskunstbeurs

 

 

 
Opening  |  Beursobject  |  Bezoekers  |  Contact  |  Deelnemersbeurs  |  Persbericht